Informacja dla osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, iż budynek Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze położony przy ul. Mickiewicza 21 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego budynku, który usytuowany jest wzdłuż budynku położonego bezpośrednio przy ul. Norwida 9. Znajduje się tam brama wjazdowa wyposażona w domofon i nr telefonu od ochrony Sądu, u której osoby niepełnoprawne mogą uzyskać pomoc. Budynek jest również wyposażony w windę.

Budynek Sądu położony przy ulicy Bankowej 18, gdzie znajdują się: V Wydział Gospodarczy i VI Wydział Ksiąg Wieczystych, jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych lub mającym problemy z poruszaniem się po schodach. Wejście do windy znajduje się od ulicy Szkolnej. Przy wejściu umieszczony jest domofon i nr telefonu do ochrony Sądu, u której osoby niepełnoprawne mogą uzyskać pomoc. Wszystkim tym osobom zostanie udostępniony wjazd i zjazd windą.

 

 Informacje dla niesłyszących

 Na podstawie ustawy  z dnia  19 sierpnia 2011r.  o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.Nr 209, poz. 1234)  Sąd Rejonowy w  Jeleniej Górze informuje  
o udostępnieniu usługi dla osób niedosłyszących   oraz głuchoniemych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie poprzez:

1. korzystanie z poczty elektronicznej: poi@jelenia-gora.sr.gov.pl    – na ten adres można  przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania,

 2. przesyłanie faksów na nr 75 67 12 801

 3. zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba głuchoniema lub słabo słysząca, która zamierza załatwić sprawę w Sądzie, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania  z usługi co najmniej na 3 dni  robocze  przed przybyciem do Sądu (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie należy  przesyłać na adres email podany w pkt 1, faksem na  nr wskazany w pkt 2 lub przesyłką pocztową.

 4. Osoba uprawniona (głuchoniema) może skorzystać z formularza zgłoszenia udostępnionego na stronie internetowej BIP / formularz kontaktowy/.  

 

Rejestr zmian dla: Informacja dla osób niepełnosprawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2019-02-11
Publikacja w dniu:
2019-02-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-11-07
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
aktualizacja informacji dla osób niepełnosprawnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-02-13
Publikacja w dniu:
2017-02-13
Opis zmiany:
b/d